„Mobbing w białych rękawiczkach” – fotoreportaż 16 XI 2011

Konferencja naukowa „Mobbing w białych rękawiczkach” 

15-16 XI 2011

Orgnizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,  Polskie Towarzystwo Teologiczne 

Miejsce konferencji: aula Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie.

Główny organizator: ks. dr Robert Nęcek – Specjalizacja Teologii Moralnej.

„Mobbing w białych rękawiczkach” – fotoreportaż 15 XI 2011

Środa, 16 listopada 2011

9.30 – 9.50 red. Anna Żurek, Telewizja Polska – Mobbing w mediach, czyli dziennikarz w szponach zależności i politycznego nakazu.
9.55 – 10.15 dr Maciej Chakowski, Uniwersytet Warszawski – Wewnętrzna polityka antymobbingowa. Aspekty organizacyjno-prawne.
10.20 – 10.40 ks. prof. Jan Orzeszyna, UPJPII – Teologiczny i humanistyczny wymiar pracy a zjawisko mobbingu.

11.15 – 11.35 dr Krystyna Kmiecik-Baran, prorektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej i NSZZ Solidarność – Społeczne aspekty mobbingu.

11.40 – 12.00 mec. Wojciech Musialik z Kancelarii Radców Prawnych –Mobbing – przegląd orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego ze szczególnym uwzględnieniem trudności dowodowych w procesie.
12.05 – 12.25 mgr Teresa Turowska, przedstawiciel handlowy – Przykłady mechanizmów ukrytego mobbingu w korporacjach.
12.30 – 13.00 Dyskusja – prowadzi ks. prof. Kazimierz Panuś.

Fotoreportaż  – Józef Wieczorek  

 

♣ 

Milczenie ofiar, czyli o mobbingu 

Uzupełnienie do konferencji: Mobbing akademicki

Książka „Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim”

Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego 

Drogi i bezdroża nauki w Polsce

„Mobbing w białych rękawiczkach” – fotoreportaż 15 XI 2011

Konferencja naukowa „Mobbing w białych rękawiczkach” 

15-16 XI 2011

Orgnizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,  Polskie Towarzystwo Teologiczne 

Miejsce konferencji: aula Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie.

Głowny organizator: ks. dr Robert Nęcek – Specjalizacja Teologii Moralnej.

PROGRAM:

Wtorek, 15 listopada 2011

14.30 – 14.40 Powitanie Uczestników i Gości – prorektor UPJPII, ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
14.45 – 15.00 Wprowadzenie do konferencji – kard. dr Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz UPJPII.
15.00 – 15.20 Elżbieta Radziszewska, Minister, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP – Działania rządu w sprawie przeciwdziałania mobbingowi.
15.25 – 15.55 ks. dr Robert Nęcek, UPJPII, główny organizator konferencji, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej – Mobbing efektem patologii w strukturach pracy.

16.30 – 16.50 prof. Bohdan Wasilewski, Instytut Psychosomatyczny w Warszawie – Medyczne i psychologiczne następstwa mobbingu.
16.55 – 17.15 prof. Zbigniew Nęcki, Uniwersytet Jagielloński – Zjawisko mobbingu w perspektywie psychologii komunikowania społecznego.
17.20 – 18.00 Dyskusja – prowadzi ks. prof. Kazimierz Panuś.

Fotoreportaż  – Józef Wieczorek 

16.30 – 16.50 prof. Bohdan Wasilewski,

Instytut Psychosomatyczny w Warszawie

– Medyczne i psychologiczne następstwa mobbingu.

16.55 – 17.15 prof. Zbigniew Nęcki, Uniwersytet Jagielloński

– Zjawisko mobbingu w perspektywie psychologii komunikowania społecznego.

„Mobbing w białych rękawiczkach” – fotoreportaż 16 XI 2011

Tam, gdzie podwładny i przełożony, to dwa światy, a nie ludzie współpracujący ze sobą, tam mobbing pojawia się częściej

„Mobbing w białych rękawiczkach”

15.11.2011| PAP

Zła sytuacja na rynku pracy i bezrobocie mogą sprzyjać mobbingowi w pracy – mówili uczestnicy konferencji „Mobbing w białych rękawiczkach”, która we wtorek rozpoczęła się w Krakowie….Uczestnicy konferencji podkreślali, że konflikt w pracy to nie to samo, co mobbing, który jest częstym i rozłożonym w długim okresie psychicznym znęcaniem się, celowym szykanowaniem, zastraszaniem, a w efekcie niszczeniem pracownika.

„Specyficzną grupą są milczący świadkowie mobbingu. Nie angażują się w spór, bo albo nie wiedzą, co się dzieje albo nie mają odwagi stanąć po stronie słabszego” – mówił ks. Robert Nęcek. „Sama znajomość prawa nie wystarczy. Ofiary przemocy w pracy powinny rozmawiać z jak największą liczbą osób, aby mobber nie mógł się ukryć za parawanem spokoju i ciszy” – podkreślił. ..Mobbingowi sprzyja – zdaniem specjalistów – bezrobocie, bo pracodawcy straszą wówczas wyrzuceniem niewygodnej, choć często kompetentnej osoby, wiedząc, że na miejsce zwolnionego znajdą kolejnych kandydatów.

Jak mówił prof. Nęcki, „tam, gdzie podwładny i przełożony, to dwa światy, a nie ludzie współpracujący ze sobą, tam mobbing pojawia się częściej”. „Najważniejsze jest, żeby ludzie poddawani mobbingowi nauczyli się, że mają prawo do protestu, zgłaszania takich przypadków. Większość ludzi wstydzi się, krępuje i to jest pożywka dla tych, którzy chcą to wykorzystać” – podkreślił prof. Nęcki.

Mobbing jest spiskiem wymierzonym przeciwko kompetentnemu i uczciwemu pracownikowi

 

Mobbing jest spiskiem

Dziennik Polski, 16.11.2011

SPOŁECZEŃSTWO. Co piąty Polak twierdzi, że w ostatnich kilku latach był szykanowany przez przełożonego. Co dwudziesty twierdzi, że były to częste przypadki..

…Według ks. dr. Roberta Nęcka, specjalizującego się w teologii moralnej, „mobbing jest spiskiem, wymierzonym przeciwko kompetentnemu i uczciwemu pracownikowi, z różnych powodów niewygodnemu dla pracodawcy”…..

….mobbing jest zdegenerowaną i patologiczną formą konfliktu, przejawiającą się w dręczeniu, grożeniu, wymuszaniu wbrew prawu i molestowaniu ludzi – powiedział nam ks. Nęcek.