Konferencja naukowa „Mobbing w białych rękawiczkach”

Konferencja naukowa „Mobbing w białych rękawiczkach” 

15-16 XI 2011

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wraz z Polskim Towarzystwem Teologicznym zaprasza do udziału w konferencji naukowej pod patronatem Kard. Stanisława Dziwisza Mobbing w białych rękawiczkach, która odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2011 r.

Miejsce konferencji: aula Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie.

Organizator: ks. dr Robert Nęcek – Specjalizacja Teologii Moralnej.

PROGRAM:

Wtorek, 15 listopada 2011

14.30 – 14.40 Powitanie Uczestników i Gości – prorektor UPJPII, ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
14.45 – 15.00 Wprowadzenie do konferencji – kard. dr Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz UPJPII.
15.00 – 15.20 Elżbieta Radziszewska, Minister, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP – Działania rządu w sprawie przeciwdziałania mobbingowi.
15.25 – 15.55 ks. dr Robert Nęcek, UPJPII, główny organizator konferencji, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej – Mobbing efektem patologii w strukturach pracy.
PRZERWA NA FILIŻANKĘ KAWY 16.00 – 16.30

16.30 – 16.50 prof. Bohdan Wasilewski, Instytut Psychosomatyczny w Warszawie – Medyczne i psychologiczne następstwa mobbingu.
16.55 – 17.15 prof. Zbigniew Nęcki, Uniwersytet Jagielloński – Zjawisko mobbingu w perspektywie psychologii komunikowania społecznego.
17.20 – 18.00 Dyskusja – prowadzi ks. prof. Kazimierz Panuś.

Środa, 16 listopada 2011

9.30 – 9.50 red. Anna Żurek, Telewizja Polska – Mobbing w mediach, czyli dziennikarz w szponach zależności i politycznego nakazu.
9.55 – 10.15 dr Maciej Chakowski, Uniwersytet Warszawski – Wewnętrzna polityka antymobbingowa. Aspekty organizacyjno-prawne.
10.20 – 10.40 ks. prof. Jan Orzeszyna, UPJPII – Teologiczny i humanistyczny wymiar pracy a zjawisko mobbingu.

PRZERWA NA FILIŻANKĘ KAWY 10.45 – 11.10

11.15 – 11.35 dr Krystyna Kmiecik-Baran, prorektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej i NSZZ Solidarność – Społeczne aspekty mobbingu.
11.40 – 12.00 mec. Wojciech Musialik z Kancelarii Radców Prawnych –Mobbing – przegląd orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego ze szczególnym uwzględnieniem trudności dowodowych w procesie.
12.05 – 12.25 mgr Teresa Turowska, przedstawiciel handlowy – Przykłady mechanizmów ukrytego mobbingu w korporacjach.
12.30 – 13.00 Dyskusja – prowadzi ks. prof. Kazimierz Panuś.

PATRONAT MEDIALNY:

TVP 1, TVP Kraków, Gazeta Wyborcza, Gazeta – Praca, Dziennik Polski, Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Tygodnik Powszechny, Portal Deon, Portal Franciszkańska3.