Mobbing w pracy

Mobbing w pracy 

Rz, 2,11,2011

Długotrwałe, systematyczne prześladowanie psychiczne jednostki przez jedną lub kilka osób, przy milczącej zgodzie lub obojętności pozostałych członków grupy bywa nazywane mobbingiem lub psychoterrorem. Jest to zjawisko społeczne mogące pojawić się w każdej grupie ludzi, a często ofiara mobbingu pełni rolę kozła ofiarnego. O mobbingu, walce z nim i formach obrony Marta Gadomska rozmawia z Magdaleną Zwolińską specjalistą prawa pracy. Zapraszamy!