Kampania wyborcza sprzyja mobbingowi (także akademickiemu)


Dlaczego nauczyciele tolerują mobbing w szkole?

blog Pedagog,( prof. Sliwerskiego)  27 sierpnia 2011

Coraz częściej otrzymuję od nauczycieli korespondencję, z której wynika, że są ofiarami mobbingu w szkole. Dotyczy to zarówno nauczycieli szkół powszechnych – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, jak i wyższych. Najgorzej jest w szkolnictwie prywatnym, ale w publicznym też rozprzestrzenia się to zjawisko ze względu na to, że można bardzo łatwo z pozycji władzy uczynić kogoś swoją ofiarą. Niektórym zresztą sprawia to ogromną przyjemność. Do pewnego czasu może ona być dla patologicznych osobowości „karmą” na ich kompleksy, zaburzenia, dysfunkcje lub głupotę

……………….Być może większa świadomość tego, co toczy się wokół nas lub nawet w związku z nami pozwoli na odpowiednie zareagowanie. Środowisko mobbera robi bowiem wszystko, by nie tylko usprawiedliwiać swoją tolerancję na jego niegodne zachowania, ale także przenosić je na innych, by w ich rozproszeniu były one mniej dostrzegalne. Piszę o tym, ponieważ okres kampani wyborczej sprzyja w placówkach oświatowych i szkolnictwie wyższym angażowaniu się niektórych ich zwierzchników nie tylko w kampanię własnych kandydatów, ale i przeciwko ich kontrkandydatom.