Niestety nasz system nie wspiera pracy mediatorów.

RPO: Mediatorzy zarabiają za mało

Dziennik Gazeta Prawna, 2011-06-01

Wysokość wynagrodzenia mediatorów w sprawach cywilnych niemajątkowych nie uwzględnia nakładu ich pracy – twierdzi rzecznik praw obywatelskich.

RPO skrytykowała wynikające z rozporządzenia ministra sprawiedliwości zasady wynagradzania mediatorów w sprawach o charakterze niemajątkowym…

Niestety nasz system nie wspiera pracy mediatorów. W tej kwestii powinno się skorzystać z rozwiązań stosowanych w innych krajach – mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.