Zagrożenia stanu zdrowia psychicznego Polaków

Zagrożenia stanu zdrowia psychicznego Polaków


NAUKA  4/2010  •  53-59, JANUSZ HEITZMAN


Charakterystyka zjawiskaZdrowie psychiczne jest nieodłącznym składnikiem zdrowia. Ogólna kondycja zdrowotna narodu coraz bardziej jest zależna od jego dobrostanu psychicznego. Zdrowiepsychiczne stanowi podstawę poczucia narodowej solidarności i wspólnoty. Stanowi o sile państwa w przezwyciężaniu trudności w czasach kryzysów, klęsk, kataklizmów i narodowych traum. Załamanie się indywidualnej i grupowej odporności psychicznej, rozwijanie poczucia bezradności i osamotnienia jednostek w obliczu zagrożeń doprowadza dozahamowania rozwoju ekonomicznego, kulturowego i cywilizacyjnego, lokuje państwona marginesie globalnego postępu, pozbawia jednostki nadziei na lepszą przyszłość, rozwija negatywne i wyczerpujące mechanizmy radzenia sobie skutkujące zwiększonąfizyczną i psychiczną zachorowalnością i patologizacją życia społecznego……

Próba samooceny

Sami Polacy oceniają swój stan zdrowia psychicznego pesymistycznie. Jak wynikaz badań GUS: 25% z nich czuje się wyczerpanymi i wykończonymi;  28% – zmęczonymi,16% – bardzo zdenerwowanymi, a 12% smutnymi i przybitymi. Według CBOS (2005),poczucie zagrożenia zdrowia psychicznego Polaków jest znaczne: 45% – niepokoi sięo swoje zdrowie psychiczne; 85% – ocenia warunki życia w Polsce jako szkodliwe dlazdrowia psychicznego….