Mediacja lekarska

Mediator będzie lekarzem, ale czy zrozumie pacjenta?

GW Katowice,2010-01-09

Nowe władze Śląskiej Izby Lekarskiej już za kilka dni mają powołać mediatora, który będzie pośredniczył w sporach między pacjentami a lekarzami….Przy Uniwersytecie Śląskim działa ośrodek kształcący sądowych mediatorów. Kilku z nich przeszło kurs z zakresu prawa medycznego. Jednak lekarze woleli wybierać mediatora spośród siebie. Takie właśnie rozwiązanie znalazło się w nowej ustawie o izbach lekarskich. W art. 113 ustawy czytamy, że na mediatora może być powołany „lekarz godny zaufania”….

Przy Uniwersytecie Śląskim działa ośrodek kształcący sądowych mediatorów. Kilku z nich przeszło kurs z zakresu prawa medycznego. Jednak lekarze woleli wybierać mediatora spośród siebie. Takie właśnie rozwiązanie znalazło się w nowej ustawie o izbach lekarskich. W art. 113 ustawy czytamy, że na mediatora może być powołany „lekarz godny zaufania”.

Prof. Teresa Dukiet-Nagórska, kierowniczka Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego, była zwolenniczką wprowadzenia instytucji mediatora w izbach lekarskich. Nie podoba jej się jednak powoływanie na tę funkcję lekarzy. Uważa to za nieporozumienie.

– Celem mediacji jest rozwiązanie konfliktu. Dzięki niej jest możliwe skrócenie czasu, w jakim rozstrzygany jest spór, bo mediacja jest krótsza od procesu przed sądem. Skuteczna mediacja możliwa jest jednak tylko wtedy, gdy prowadzi ją osoba specjalnie do tego przygotowana, znająca przepisy kodeksu postępowania karnego, a przede wszystkim całkowicie bezstronna.

Lekarz powołany na mediatora między innym lekarzem a pacjentem, który czuje się pokrzywdzony, nawet przy najlepszych chęciach będzie okazywać więcej zrozumienia dla lekarza niż drugiej strony