O książce „Mediator akademicki” w Sprawach Nauki

Mediator akademicki

Sprawy nauki

Niezależne Forum Akademickie wydało książkę Józefa Wieczorka pt.Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim”.

Jak podaje autor, nie ulega wątpliwości, że mobbing jest zjawiskiem powszechnym w środowisku akademickim i szkodliwym dla nauki i edukacji w Polsce. Jest to jedna z poważnych patologii polskiego życia akademickiego……