Izolacja pracownika to nie zawsze mobbing

Izolacja pracownika to nie zawsze mobbing

e-Gospodarka.pl

Podwładny, który czuje się wyobcowany wśród kolegów, nie padł ofiarą mobbingu, jeśli nagannym zachowaniem, sam się do tego przyczynił. Pracodawca w takim wypadku nie odpowiada za jego alienację.