Międzynarodowy Dzień Mediacji

konferencje

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Serwis Ministerstwa Sprawiedliwości

W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2009

OBCHODZIMY W POLSCE MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI POD PATRONATEM MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI I WOLTERS KLUWER POLSKA

Tradycja obchodzenia Dnia Mediacji, czyli rozwiązywania konfliktów, istnieje na świecie od 2005 roku. Święto przypadające w każdy trzeci czwartek października zainicjowane zostało przez Association for Conflict Resolution (Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów).

Służy ono przede wszystkim pogłębianiu społecznej świadomości w kwestii pokojowych metod rozwiązywania konfliktów: mediacji, arbitrażu, koncyliacji itp. Jest ono również okazją do uhonorowania działań, pracy i zaangażowania środowiska profesjonalistów, zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. W tym dniu zwraca się szczególną uwagę na wkład mediatorów w budowanie życia społecznego opartego na dialogu i porozumieniu, uświadamia opinii społecznej korzyści wynikających ze stosowania alternatywnych (pozasądowych) metod rozwiązywania konfliktów i sporów.Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz towarzyszące im imprezy odbywają się w kilkunastu krajach na czterech kontynentach. W 2006 roku oficjalny patronat nad świętem objęło Światowe Forum Mediacji (World Mediation Forum) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca mediatorów oraz organizacje i ośrodki mediacyjne z całego świata.

Międzynarodowy Dzień Mediacji jest okazją do promowania mediacji w Polsce.

Jest to dzień, w którym można zwrócić większą uwagę wielu innych środowisk zainteresowanych rozwiązywaniem konfliktów (sądy, prokuratura i policja, organizacje samorządowe i pozarządowe, a także kościelne) na możliwość stałej współpracy z działającymi w Polsce ośrodkami i organizacjami mediacyjnymi.

15 października 2009 r. już po raz drugi w Polsce obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. Wydarzenie objęte jest patronatem Ministra Sprawiedliwości i Wolters Kluwer Polska. Cieszy nas, że w tym roku sądy, prokuratury, policja, wiele szkół wyższych, jednostek samorządowych i terytorialnych aktywnie włączy się w obchody święta. Jest to dla nas potwierdzenie, że mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów zyskuje na znaczeniu i popularności. W Warszawie obchody będą koncentrować się wokół kilku wydarzeń.

Pod hasłem

Mediacja dla każdego

w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się seminarium poświęcone m.in. propozycjom legislacyjnym mającym na celu ujednolicenie zasad mediacji w polskim prawie. Po seminarium Wolters Kluwer Polska wyda publikację zawierającą wystąpienia uczestników.

Wolters Kluwer Polska i Ministerstwo Sprawiedliwości patronami Międzynarodowego Dnia Mediacji

serwis Wolters Kluwer Polska

Ministerstwo Sprawiedliwości i Wolters Kluwer Polska wspierają ideę mediacji jako skuteczniejszą i korzystniejszą dla stron metodę rozwiązywania sporów. Postępowanie mediacyjne trwa znacznie krócej niż sądowe, niesie ze sobą niższe koszty i jest mniej sformalizowanym sposobem niż procedura sądowa. Mediacje dają możliwość wypracowania wspólnej płaszczyzny porozumienia dla obu stron.

Kalendarium wydarzeń:

– na uczelnich wyższych >>>

– w prokuratorach i sądach>>>

Szczegółowe informacje o wydarzeniach ukażą się wkrótce na stronach www.wolterskluwer.pl/mediacje orazhttp://www.ms.gov.pl

Strony internetowe, na których udostępniono listy mediatorów i materiały informacyjne:

http://www.bialystok.pa.gov.pl/

http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-361

http://bip.kielce.so.gov.pl/index.php?option=com_content&task=category§ionid=3&id=23&Itemid=88

http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/?id_strony=mediatorzy

http://www.tarnow.so.gov.pl/index.php?page=mediatorzy

http://www.lodz.pa.gov.pl/

http://www.parz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48:komunikat-dot-     mediacji&catid=2:aktualnoci&Itemid=9

http://www.szczecin.pa.gov.pl/strona/index.php?H=3&HH=27