Mobbing w środowisku pielęgniarek i położnych

konferencje

Klinika Powrotu do Zdrowia
zaprasza na szkolenie pod tytułem:

„Mobbing w środowisku pielęgniarek i położnych”

I Mobbing w środowisku pielęgniarek i położnych” – część teoretyczna trwa 1,30 godz
1.Pojęcie, zakres i skutki mobbingu: terminologia, definicje, opis zjawiska, przyczyny, fazy, skutki mobbingu – psychiczne, zdrowotne i społeczne,
2. Narzędzia, metody i taktyki wykorzystywane w praktykach mobbingowych, portret mobbera, szczególna pozycja ofiary mobbingu,
3. Specyfika mobbingu w zakładach opieki zdrowotnej,
4. Przeciwdziałanie mobbingowi: sposoby radzenia sobie z mobbingiem, gdzie szukać pomocy.
5. Aspekty prawne.

II Mobbing w środowisku pielęgniarek i położnych”, część praktyczna, trwa 4 godz., 50 min.

Ćwiczenia uczą rozpoznawania w praktyce sytuacji mobbingowej,
oraz praktycznego radzenia sobie w sytuacji mobbingu,

Na hasło „twój-psycholog.pl” 15% zniżki

Opłata: 250,-

Organizator: Klinika Powrotu do Zdrowia
Miejsce i termin: Warszawa, 16.10.2009
Kontakt: klinikapowrot-do-zdrowia.pl 022/423-25-34

Ucieczka przed mobbingiem

info mobbing

Śledczy Ziobry uciekają przed mobbingiem

tvn24

Cywilni prokuratorzy, którzy trafili za czasów Zbigniewa Ziobry do prokuratury wojskowej by ją zreformować, rezygnują z pracy. Powód? Skarżą się na mobbing i prześladowanie. O sprawie został już poinformowany prokurator generalny i minister sprawiedliwości Andrzej Czuma – pisze „Rzeczpospolita”.

Sprawa dotyczy śledczych, którzy trafili do prokuratury wojskowej, gdzie umarza się blisko połowę postępowań. To więcej niż w prokuraturach rejonowych. Rzadko też oskarżani są ludzie z wysokim stopniem wojskowym.
Napisał do prokuratora generalnego
Zamiast reformy są rezygnacje. Grzegorz Ocieczek i Tadeusz Tuszyński na własną prośbę odchodzą z pracy.
Trzeci: Jarosław Hołda, który za rządów PiS stał na czele warszawskiej prokuratury wojskowej, skarży się na mobbing ze strony przełożonych. Złożył w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa do prokuratora generalnego Andrzeja Czumy.
Hołda poprosił o przeniesienie do prokuratury powszechnej i złożył wniosek, by ze względu na charakter sprawy śledztwo prowadzili śledczy niezwiązani z wojskowym wymiarem sprawiedliwości.
– Na początku września złożyłem takie zawiadomienie – potwierdza Hołda. I zastrzega: – Nie chcę jednak na ten temat rozmawiać, bo jeszcze nie składałem zeznań w tej sprawie.
Inni prokuratorzy zastanawiają się nad podobnymi zawiadomieniami. Są gotowi potwierdzić w przesłuchaniach fakt mobbingu. Skarżą się m.in., że celowo nie przydziela się im żadnej pracy i cofnięto im zgody na zamieszkiwanie poza siedzibą miejsca pracy (w ten sposób stracili dodatki do wynagrodzeń)….

Śledczy bezpośrednią odpowiedzialnością za mobbing obciążają szefa Naczelnej Prokuratury Wojskowej płk. Krzysztofa Parulskiego. Twierdzą, że działał tak, by sami rezygnowali z pracy, ponieważ zgodnie z obowiązującą ustawą nie może ich zwolnić (wyjątkiem jest zwolnienie dyscyplinarne oraz fakt skazania prokuratora za przestępstwo).

Mobbing w NIK ?

info mobbing

Mobbing i molestowanie we wrocławskiej NIK?

Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy potwierdziła to aż jedna czwarta jej pracowników. Prezes Najwyższej Izby Kontroli zarządził w tej sprawie postępowanie dyscyplinarne. Jeśli potwierdzi ono ustalenia PIP, kierujący od 19 lat wrocławską delegaturą Andrzej Myrta straci stanowisko.

O niewłaściwe traktowanie pracownicy wrocławskiego oddziału NIK oskarżają dyrektora Myrtę już od dawna. Na przełomie 2007 i 2008 roku przeprowadzono w tej sprawie nawet wewnętrzną kontrolę, ale nie wykazała nieprawidłowości. – Przesłuchano wtedy kilku pracowników, którzy potwierdzili doniesienia o mobbingu i molestowaniu seksualnym, ale kierownictwo nic z tym nie zrobiło – opowiada jeden z inspektorów. Myrta utrzymał się na stanowisku.

Sprawą zainteresowała się jednak Państwowa Inspekcja Pracy, która na początku tego roku przeprowadziła we wrocławskim oddziale NIK kontrolę. Jej wyniki były dla dyrektora na tyle niewygodne, że odmówił podpisania protokołu pokontrolnego. Wystąpił też do PIP z wnioskiem o ich utajnienie. Udało nam się do nich dotrzeć.

Z anonimowej ankiety wynika, że aż 40 proc. zatrudnionych we wrocławskiej delegaturze zauważyło w pracy przypadki mobbingu. Aż 32 proc. potwierdziło, że było przedmiotem złośliwych, wulgarnych bądź agresywnych uwag. Połowa badanych twierdzi, że z pracy wychodzą roztrzęsieni z powodu złej atmosfery. A blisko jedna czwarta ankietowanych potwierdza, że w delegaturze dochodziło do molestowania seksualnego ze strony przełożonych. 

Pracownicy, z którymi udało nam się skontaktować, uważają, że wyniki kontroli odzwierciedlają warunki pracy we wrocławskiej delegaturze. Twierdzą, że niewybredne uwagi i zachowania z podtekstem seksualnym wobec podwładnych są w firmie na porządku dziennym. Oskarżenia kierują głównie pod adresem Myrty. Nie chcą jednak wypowiadać się pod nazwiskiem. Tłumaczą, że dyrektor już im groził. „Podczas jednego ze spotkań z załogą śmiał się nam w twarz, że teraz my kopiemy go po kostkach, ale już niedługo to on będzie nas kopał. I to po jajach” – twierdzi jeden z pracowników….

Mediator akademicki w systemie francuskim

mediator akademicki

Médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur

(z Wikipedii)

Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur est un haut fonctionnaire français chargé d’assurer des fonctions de médiation au sein du système éducatif public. Le médiateur exerce sa compétence aussi bien vis-à-vis des usagers (élèves, étudiants et leurs parents) que du personnel enseignant et non-enseignant.

Cette fonction de médiation a été instaurée en 1998. Elle figure dans la loi depuis la promulgation de la loi sur l’autonomie des universités1.

Compétences [modifier]

Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur :

 • reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux des ministères et des établissements qui ne relèvent pas de latutelle d’un recteur d’académie ;
 • est le correspondant du Médiateur de la République ;
 • coordonne l’activité des médiateurs académiques ;
 • remet chaque année aux ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les activités de recherche dans l’enseignement supérieur, un rapport public dans lequel il formule des propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le service public de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.

Le médiateur de l’éducation nationale, les médiateurs académiques et leurs correspondants départementaux2 reçoivent les réclamations des usagers (parents, élèves ou enseignants) concernant les relations de l’Éducation nationale avec les usagers et ses agents.

Les médiateurs académiques et les correspondants sont des retraités de l’éducation nationale intervenant en bénévoles. Ils reçoivent les réclamations dans le ressort de la circonscription où ils sont nommés.

Les prérogatives [modifier]

Si les réclamations leur semblent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. S’il maintient sa décision, le service ou l’établissement fait connaître ses raisons par écrit.

Pour l’instruction de ces affaires, le médiateur de l’éducation nationale peut faire appel en tant que de besoin aux services des ministères compétents ainsi qu’aux inspections générales. Il en est de même des médiateurs académiques vis à vis des services académiques.

Pour qu’ils puissent agir en conciliateurs, les parties doivent donner leur accord.

Relation avec le Médiateur de la République [modifier]

Le médiateur de l’éducation nationale est un correspondant du Médiateur de la République. Il doit instruire les demandes émanant de ce dernier.

Les médiateurs académiques et leurs correspondants collaborent avec les délégués départementaux du Médiateur de la République pour les questions relevant du domaine de l’éducation nationale.

La saisine du Médiateur de la République ou de ses délégués départementaux, dans leur champ de compétence, interrompt la procédure de médiation spécifique à l’éducation nationale.

La médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur

Le ministère >  Missions et organisation du ministère Organismes rattachés >  La médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur

Saisir l’administration pour l’inviter à reconsidérer une décision est chose fréquente et somme toute banale. Le recours gracieux, c’est-à-dire le recours formé auprès de l’autorité qui a pris la décision contestée est donc très répandu et permet souvent de régler le problème. Parfois le désaccord ou conflit persiste. L’usager du service public (parent, élève, étudiant) comme l’agent qui y travaille (enseignant ou autre personnel) peuvent alors saisir le juge administratif dans le cadre d’un recours contentieux.

Pourtant cette procédure peut souvent être évitée notamment lorsque une incompréhension semble à l’origine du différend. Il est alors utile de chercher à rapprocher les points de vue, parfois aussi à s’interroger sur l’équité d’une mesure, fût-elle strictement conforme au droit.

Ce sont ces principes qui ont guidé à la mise en place de la médiation à l’éducation.
La médiation c’est, avant tout, une démarche volontariste visant à insuffler un esprit, une attitude faite de respect, d’écoute, d’explication (voire de conviction) auprès d’usagers et de personnels qui ont parfois le sentiment que, devant la complexité du système, ils sont démunis voire ignorés et subissent des décisions qu’ils ne comprennent pas toujours malgré les efforts réels de l’administration et de ses agents.

 • La médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur :
  – reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d’un recteur d’académie ; n’est pas une instance d’appel des médiateurs académiques ;
  – est le correspondant du Médiateur de la République ;
  – coordonne l’activité des médiateurs académiques ;
  – remet chaque année aux ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, un rapport public dans lequel il formule des propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le service public de l’éducation nationale.
 • Les médiateurs académiques et correspondants :
  Sont d’anciens responsables de l’éducation nationale, à la retraite et bénévoles. Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de l’académie dans laquelle ils sont nommés.

Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs, à leur niveau de compétence, émettent desrecommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données.
Pour l’instruction des réclamations, la médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur peut faire appel en tant que de besoin aux services ministériels ainsi qu’aux inspections générales. Il en est de même des médiateurs académiques vis à vis des services académiques.
Agissant comme des conciliateurs, ils peuvent tenter de rapprocher les points de vue, à condition que chaque partie, bien entendu, en manifeste le désir.

 • La médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et le médiateur de la République
  En sa qualité de correspondant du Médiateur de la République, la médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur instruit les demandes émanant de ce dernier.
  Les médiateurs académiques et correspondants sont appelés à se rapprocher des délégués départementaux du Médiateur de la République en préfecture, sous-préfectures ou structures de proximité, à l’effet de nourrir une réflexion commune sur l’amélioration des relations avec l’administration, ses usagers et ses agents et à traiter des questions relevant de l’éducation nationale.

  La saisine du Médiateur de la République ou de ses délégués départementaux, dans leur champ de compétence, interrompt la procédure de médiation spécifique à l’éducation nationale. Mais le Médiateur de la République peut confier une réclamation à la médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.
  Il faut rappeler que le Médiateur de la République n’est pas compétent pour les différends qui peuvent survenir entre les agents en activité et leur administration.
  http://www.mediateur-republique.fr