Pomysł powołania rzecznika praw absolwenta

Rzecznicy praw

Kudrycka otworzy wielką bibliotekę w Internecie

Rz

[środowiska naukowe] sceptycznie podchodzą  do innego pomysłu resortu: powołania rzecznika praw absolwenta.

– Będzie to funkcja w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – mówi dr Andrzej Kurkiewicz z resortu nauki. Rada odpowiada za standardy kształcenia, ma wpływ na programy studiów, a zadaniem RPA będzie analiza efektów kształcenia, utrudnień dla absolwentów i dbanie o dostosowanie programów do rynku pracy – tłumaczy. – Zdarza się, że absolwent np. budownictwa musi się dokształcać, by zdobyć uprawnienia do zarządzania budową. Zależy nam na skróceniu czasu uzyskiwania uprawnień, które w Polsce trwa nawet dwa lata, podczas gdy za granicą trzy miesiące – dodaje dr Kurkiewicz.

Ale rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tomasz Krzyżyński twierdzi, że zapotrzebowanie na inżynierów budownictwa jest takie, iż nie słyszał, by jego absolwenci mieli problemy z wykonywaniem zawodu tuż po studiach.

– Uczelnie mają biura karier, które pomagają absolwentom. Może lepiej więcej pieniędzy przeznaczyć na praktyki zawodowe, zamiast tworzyć nowy organ – dodaje dr Jacek Przygodzki, rzecznik prasowy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Resort twierdzi, że rzecznik praw absolwenta nie będzie nowym urzędem ani nie będzie miał rozbudowanego biura.