IV Kongres Prawno–Pracowniczy

IV Kongres Prawno–Pracowniczy

Kongres odbędzie się w dniach 24 – 25 września 2009r. w Warszawie, w hotelu Marriott*****

Program konferencji:

m.in. Dzień II

Mobbing w miejscu pracy
Mateusz Mrzygłód – BSO Prawo & Podatki

1. Mobbing

* Definicje mobbingu
* Cechy mobbingu
* Jak odróżnić mobbing od konfliktu?
* Skutki i skala zjawiska mobbingu
* Mobbing a molestowanie seksualne
* Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy

2. Obowiązki pracodawcy związane ze zjawiskiem mobbingu.

* Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi
* Wewnętrzna polityka antymobbingowa

3. Odpowiedzialność za mobbing.

* Odszkodowanie
* Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
* Odpowiedzialność karna

4. Mobbing w świetle orzecznictwa polskich sądów

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA OBOWIĄZKIEM PRACODAWCY

konferencje

Szkolenie

TEMAT: „POLITYKA ANTYMOBBINGOWA OBOWIĄZKIEM PRACODAWCY”

TERMIN: 21- 23.10.2009

WILLA „KUBIK”UL.PARDAŁÓWKA 19B
34-500 ZAKOPANE

Program ramowy:
BLOK PSYCHOLOGICZNY
1. Psychologiczne definicje mobbingu
2. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie seksualne – analiza porównawcza
3. Przeciwdziałanie mobingowi – sposoby praktyczne
4. Wyrażanie emocji i asertywność
5. Budowa dobrych relacji i kontaktów w grupie
6. Dysocjacja i relaksacja
BLOK PRAWNY
1. Ustawowy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i prawna definicja
2. Przedmiotowy i podmiotowy element ustawowej definicji
3. Molestowanie i dyskryminacja wg Kodeksu Pracy (KP)
4. Wprowadzanie postanowień antymobbingowych w regulaminie pracy instytucji państwowych, samorządowych i zakladach prywatnych art. 943 § 1 K.P.
5. Procedury antymobbingowe:
· wnoszenie skargi do pracodawcy
· obowiązek przekazania skargi do komisji antymobbingowej
· obowiązek ukarania sprawcy
· obowiązek przeprowadzania szkoleń dla pracowników
6. Odpowiedzialność pracodawcy i roszczenia pracowników za mobbing w zakładzie
· Ryzyko osobowe pracodawcy
· Zadośćuczynienie za krzywdę
· Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu
7. Sytuacja prawna ofiar mobbingu zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i kandydatów do pracy

Prowadzący:
Andrzej Kozyra -radca prawny (nr wpisu KR 1850), Kancelaria Radców Prawnych Kozyra & Kowalczyk, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista prawa pracy, prawa budowlanego, prawa obrotu gospodarczego, prawa cywilnego oraz postępowań sądowych.

Błażej Pasiut – psycholog, mediator, ekspert w dziedzinie psychologii konfliktu, psychologii mediacji i negocjacji .Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył psychologię stosowaną ze specjalizacjami: psycholog w sektorze organizacji samorządowych oraz psychologia negocjacji i interakcji społecznych, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Trener w zakresie umiejętności interpersonalnych.