Feudalny układ a mobbing

mobbing lektura

Źle się dzieje na uczelniach

Metro, 2008-10-15,

Nikt nie śmie kwestionować plagiatów profesorów w ich pracach i artykułach. A gdy przychodzi ocena kadry… piszą sobie piękne opinie i dają do podpisu kolegom, oferując w zamian inne poparcie np. przy awansie na prorektora lub wystąpienie o nagrodę.

– Feudalny układ. Układ feudalny na uczelni zamyka możliwość krytyki, nazwania kantu kantem, oszustwa – oszustwem. Jeśli ktoś zwraca uwagę na nieprawidłowości, ma problem z awansem naukowym, podlega mobbingowi. Dzieci profesorów na doktorat dostają się bez problemu i szybko go robią. Nic dziwnego, skoro pomaga im w tym cała gama adiunktów i prace magisterskie pisane przez studentów tatusia.

Jednocześnie starsi profesorowie boją się o swoje stołki i celowo robią wszystko, by młodsi pracownicy naukowi nie zrobili zbyt szybko doktoratów czy habilitacji