Książka dla tych, którym bliska jest idea sprawiedliwości naprawczej

mobbing lektura

mediacja

MEDIACJA. Wybór źródeł, wzory dokumentów i pism, statystyki, bibliografia.

Emil Kruk, Hanna Spasowska

Warszawa 2008, wydanie I
688 str., okładka miękka
ISBN: 978-83-255-0137-2
Naprzeciw oczekiwaniom mediatorów w zakresie zdobywania profesjonalnej wiedzy i umiejętności prawniczych wychodzi opracowanie autorstwa Emila Kruka i Hanny Spasowskiej pt. „Mediacja. Wybór źródeł, wzory dokumentów i pism, statystyki, bibliografia”. Jest to w chwili obecnej bezkonkurencyjny projekt na rynku wydawniczym i dlatego polecam go nie tylko praktykującym mediatorom, przedstawicielom zawodów prawniczych i studentom, ale także wszystkim, którym bliska jest idea sprawiedliwości naprawczej.

dr Władysław Socha
Dyrektor Ośrodka Konsultacyjno-Mediacyjnego w Lublinie

Szkoła Mediacji

konferencje

Szkoła Mediacji

wiadomości NGO

Krajowe Centrum Mediacji i Polska Korporacja Trenerów Mediacji zapraszają do Szkoły Mediacji dla osób starających się o uzyskanie uprawnień mediatorów sądowych. Zajęcia odbędą się w okresie lipiec – wrzesień 2009 w Warszawie, Toruniu, Białystoku, Krakowie, Gdańsku, Radomiu. Udział w zajęciach jest odpłatny. Działacze organizacji pozarządowych w cyklu Szkół Mediacji w 2009 roku korzystają z pełnych preferencji finansowych

Zapraszamy na Szkoły Mediacji dla osób starających się o uzyskanie uprawnień mediatorów sądowych

  • SM 73 – Warszawa: 6 – 11 lipca 2009 roku
  • SM 74 – Toruń: 13 – 18 lipca 2009 roku
  • SM 75 – Białystok: 20 – 25 lipca 2009 roku
  • SM 76 – Kraków: 3 – 8 sierpnia 2009 roku
  • SM 77 – Gdańsk: 17 – 22 sierpnia 2009 roku
  • SM 78 – Radom: 7 – 12 września 2009 roku

Szkoła Mediacji stanowi wstęp do przygotowania zawodowych mediatorów.

Po odbyciu 60 godzin zajęć warsztatowych z zakresu 1. podstaw prawnych mediacji, 2. diagnozy konfliktu, 3. komunikacji, 4. negocjacji oraz 5. mediacji uczestnicy składają pisemny egzamin.

Następnie po odbyciu 20 godzinnego warsztatu nt konstruowania ugód oraz uzyskaniu stosownych rekomendacji, absolwenci mogą starać się o wpis na listy mediatorów stałych Stowarzyszenia „Mediacje Polska”, które prowadzi obecnie listy mediatorów w 43 sądach okręgowych w Polsce.

Działacze organizacji pozarządowych w cyklu Szkół Mediacji w 2009 roku korzystają z pełnych preferencji finansowych

organizator: Krajowe Centrum Mediacji i Polska Korporacja Trenerów Mediacji 
adres: Warszawa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62
tel.: (22) 241 14 23, faks: (22) 241 14 23
e-mail: szkolamediacji@mediacje.pl
www: http://www.mediacje.pl/moodle

Potrzebny mediator

mediacja

Potrzebny mediator

TVP.PL > TVP KATOWICE > AKTUALNOŚCI >10 czerwca 2009

Mediator wskazany przez ministerstwo pracy ma się włączyć w rozwiązanie konfliktu wokół reorganizacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 w Katowicach, czyli popularnej kliniki okulistycznej. Taka decyzja zapadła na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Choć obie strony sporu pozostają przy swoich stanowiskach, deklarują jednak wolę porozumienia.

Od kilku tygodni część załogi protestuje przeciwko planom przyłączenia do szpitala dwóch klinik o innych specjalizacjach. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, do którego należy placówka, są zdania, że zmiany w strukturze przyczynią się do jej rozwoju. – Posiedzenie zakończyło się formalnym wnioskiem, który zaproponował pan wojewoda – o przeprowadzenie dalszych rozmów z udziałem mediatora wskazanego przez ministra pracy – powiedziała dziennikarzom rzeczniczka Śląskiego Uniwesytetu Medycznego – Izabela Koźmińska-Życzkowska.

Uczelnia w dalszym ciągu jest przekonana, że planowane zmiany zaowocują korzyściami dla kliniki. – Nie chodzi o to, żeby zaogniać konflikt, lecz przekazać informacje i argumenty uczelni, że cała ta zmiana nie ma służyć pogrzebaniu tego szpitala, ale jego rozwojowi – podkreśliła Koźmińska-Życzkowska. Zaznaczyła, że rektor uczelni prof. Ewa Małecka-Tendera – choć nie miała obowiązku uczestnictwa w Komisji – stawiła się na posiedzeniu i udzieliła uczestnikom spotkania wszelkich informacji.