Terror psychiczny – Co mówią badania?

mobbing lektura

Terror w zaciszu gabinetu

Dziennik Polski, Magazyny | Kariera   2009.06.16

Mobbing może prowadzić do rozstroju zdrowia prześladowanego pracownika – wyjaśnia EWA STANISZEWSKA, zastępca okręgowego inspektora pracy w Krakowie

Zjawisko naruszania godności innego człowieka w pracy istnieje, od kiedy ludzkość zna samo pojęcie pracy i szefów. Przez długi czas nie było jednak zdefiniowane w kodeksie pracy, do którego zostało wprowadzone pięć lat temu. Wcześniej łączyło się z naruszeniem dóbr osobistych, regulowanym zasadniczo w przepisach kodeksu cywilnego. Oznacza to, że człowiek poddany szykanom w pracy mógł dochodzić swych praw wyłącznie przed sądem pracy, ale na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym….

Co mówią badania?

Na podstawie badań, które przeprowadzono w Polsce na przełomie 2003/04 roku na próbie 2652 respondentów, długotrwałym, systematycznym działaniom mobbingowym była poddawana ponad jedna trzecia badanej populacji. Najczęściej trwało to od pół roku do roku. Co szósty ankietowany doświadczał mobbingu dłużej niż dwa lata. Zdecydowana większość, bo nieomal 60 proc. prześladowców działała w sposób jawny. Natomiast 40 proc. kryło się ze swoimi poczynaniami.

Najczęściej mobberzy:

– krytykowali pracę wykonaną przez poszkodowanego, ale nie dopuszczali do tego, by mógł się bronić;

– stosowali różnego rodzaju nieprzyjemne aluzje pod jego adresem;

– traktowali go „jak powietrze”;

– odizolowali jego stanowisko pracy od innych;

– obmawiali go za plecami;

– byli nieobiektywni w ocenie jego pracy;

– przydzielali mu zbyt wiele zadań;

– zlecali mu prace zupełnie bezsensowne;

– znęcali się nad swoją ofiarą psychicznie.

To ostatnie działanie najczęściej wpędza poszkodowanych w depresję.

Wśród czynników sprzyjających mobbingowi respondenci wskazywali:

– stosowanie niejasnych kryteriów oceny pracy;

– istnienie w pracy układów i klik.

W efekcie mobbingu ofiary:

– traciły motywację do pracy;

– były coraz mniej efektywne;

– ponosiły straty finansowe;

– brały zwolnienia lekarskie;

– zwalniały się z pracy;

– miewały myśli samobójcze.

Zachowania mobbingowe

mobbing lektura

Mobbing Pawel Karpowicz

strona : polonianieznana.be

Zachowania mobbingowe

Przyjrzyj się uważnie wymienionym zachowaniom i oceń, czy tego rodzaju działania nie pojawiały się w Twoim miejscu pracy.

Profesor Heinz Leymann podzielił zachowania mobbingowe na pięć grup:

1. Działania, które utrudniają osobie mobbowanej możliwość wyrażania własnego zdania – np.: ciągłe przerywanie wypowiedzi, ograniczanie możliwości wypowiadania się, reagowanie na przekazywane przez pracownika informacje oraz uwagi krzykiem i wulgaryzmami, ustne groźby.

2. Działania, które zaburzają relacje osoby mobbowanej z innymi pracownikami – np.: w pokoju, w którym pracuje osoba mobbowana, przesadzenie jej na miejsce oddalone od innych pracowników, zabronienie pracownikom prowadzenia rozmów z osobą mobbowaną, traktowanie osoby mobbowanej jak powietrza, nieodpowiadanie osobie mobbowanej na przywitanie.

3. Działania, które mają na celu zaburzenie społecznego odbioru osoby – np.: negatywne wypowiedzi na temat danej osoby poza jej plecami, podejmowanie prób ośmieszenia jej, rozsiewanie złośliwych plotek, sugerowanie, że jest psychicznie chora, wyśmiewanie się z jej życia prywatnego.

4. Działania, które mają wpływ na sytuację życiową i zawodową osoby prześladowanej – np.: zlecanie osobie prześladowanej prac bezsensownych, zarzucanie wciąż nowymi pracami, których terminy nie są możliwe do realizacji, polecenie wykonywania prac, które uderzają w jej poczucie godności, dawanie zadań, które przerastają możliwości i kompetencje osoby prześladowanej, w celu jej zdyskredytowania.

5. Działania, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie osoby prześladowanej – np.: przymuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia, groźba przemocy fizycznej, znęcanie się fizyczne.