Mobbing i dyskryminacja

mobbing lektura

Mobbing i dyskryminacja

Firma wolna od mobbingu i dyskryminacji Dziś za lekceważący stosunek do uprawnień pracowników wynikających z zasady równego traktowania i brak reakcji na niepożądane zjawiska w zatrudnieniu pracodawca może słono zapłacić.

Integracja z Unią Europejską wymogła na polskim ustawodawcy podniesienie standardów ochrony pracowników. Znacznie zwiększono uprawnienia pracowników i ochronę przed zjawiskami, takimi jak dyskryminacja, mobbing czy molestowanie seksualne….

Prawo nie ogranicza się jedynie do zakazu prowadzenia mobbingu przez pracodawcę. Pracodawca odpowiada za to, by jego przedsiębiorstwo było wolne od tego zjawiska, a co za tym idzie, musi podjąć działania, które sprawią, iż zatrudnieni przez niego ludzie nie będą ofiarami i nie będą sprawcami mobbingu.

Kara za mobbing
Niezależnie od roszczeń wynikających z mobbingu pracownika, pracodawca może ponieść także prawnokarne konsekwencje swoich działań bądź zaniechań. Kodeks karny przewiduje bowiem sankcje za złośliwe bądź uporczywe naruszanie praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy. Za przestępstwo opisane w art. 218 kodeksu karnego pracodawca jest zagrożony karą grzywny, ograniczenia bądź pozbawienia wolności do 2 lat.
TOMASZ  ZALEWSKI
PUBLIKACJA: GAZETA PRAWNA NR 233 Z DNIA 30 LISTOPADA 2006 R.