Wywiad ze światowej sławy mediatorem

mobbing lektura

Ekskluzywny wywiad ze światowej sławy mediatorem

serwis -mediacje.wolterskluwer.pl 

Z Christopherem W. Moorem rozmawia Krzysztof Sobczak  

………….

KS: Czy w Stanach Zjednoczonych istnieje system wydawania licencji mediatorom?
 

CM: Nie istnieje jeden system licencji, obowiązujący w całych Stanach Zjednoczonych. W każdym stanie czy jurysdykcji istnieją osobne zasady i kryteria.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwiązywania Konfliktów (Association for Conflict Resolution), międzynarodowej organizacji zrzeszającej mediatorów, a także zostać wciągniętym na listę mediatorów tworzoną przez organa administracji federalnej i lokalnej, trzeba przejść szkolenia i wykazać się odpowiednim doświadczeniem w zawodzie mediatora. W niektórych stanach od mediatorów, których mogą rekomendować sądy, wymagane jest także przestrzeganie pewnych zasad działania. Jeśli jednak mediacja jest całkowicie dobrowolna, to mediator nie ma takiego obowiązku.
Aby zacząć pracować w zawodzie mediatora, trzeba zaliczyć czterdziestogodzinne szkolenie. Jeśli jednak mediator chce się specjalizować w sprawach rodzinnych, rozwiązywaniu konfliktów w biznesie czy sporów publicznych, to konieczne będą dalsze szkolenia. W wielu innych jurysdykcjach i krajach wymaga się zaliczenia co najmniej 80 godzin szkoleń, a także specjalnych kursów z prawa, psychologii i innych dziedzin wiedzy, przydatnych w pracy mediatora o danej specjalizacji.
 

KS: Jakie wykształcenie powinien mieć mediator?
Każdy, kto chce zostać mediatorem, powinien zaliczyć przynajmniej czterdziestogodzinne szkolenie u praktykującego mediatora lub w uznanej firmie zajmującej się mediacją. Następnie należy odbyć praktykę, pracując pod kierunkiem doświadczonego mediatora lub pełniąc rolę współmediatora. W ciągu całej kariery należy się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje. Mediatorzy powinni zapisywać się na dodatkowe kursy i szkolenia z dziedzin, w których chcą się specjalizować.
Na wielu uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych utworzono kierunki studiów oferujące stopnie magistra i doktora w takich specjalnościach, jak mediacja, analiza konfliktów i rozwiązywanie konfliktów. Dziś osoby myślące o karierze mediatora kształcą się i zdobywają wysokie stopnie naukowe. Nie zastąpi to jednak praktycznego doświadczenia, zdobytego pod okiem eksperta.

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów

mobbing lektura

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów

Autorzy:  

Christopher W. Moore 
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska – OFICYNA , 2009 
Kod: 09876-1

Christopher W. Moore, światowy specjalista w dziedzinie mediacji i zarządzania konfliktami, prezentuje, krok po kroku, sprawdzone metody mediacji przy rozwiązywaniu sporów biznesowych, rodzinnych, związanych z rozwodem, czy konfliktami w szkole. Zawiera wiedzę bezcenną, niezbędną w karierze zawodowej i życiu osobistym. Ta wyjątkowa pozycja jest pierwszą i jedyną, jak dotychczas, publikacją tego autora w Polsce

Dzień bezpłatnych porad adwokackich

baner

W sobotę dzień bezpłatnych porad adwokackich 

Gazeta Prawna

Ponad 400 adwokatów i aplikantów adwokackich z całej Polski będzie udzielało w najbliższą sobotę bezpłatnych porad prawnych. Akcję „Adwokaci pro bono” – po raz pierwszy o zasięgu ogólnokrajowym – zorganizowała Naczelna Rada Adwokacka.

NRA poinformowała, że bezpłatne porady prawne będą udzielane 9 maja w kancelariach adwokackich, siedzibach okręgowych rad adwokackich oraz w specjalnie zorganizowanych punktach od godz. 9 do 15. Akcja obejmie swym zasięgiem 22 miasta.

„Pozwoli to adwokatom na pełniejsze zapoznanie się z problemem, a zatem na lepszą poradę”

Pełna i na bieżąco uzupełniana lista prawników oraz adresów, gdzie będą udzielane porady, dostępna jest na stronie http://www.nra.pl w dziale „aktualności”.

Jak poinformowała prezes NRA Joanna Agacka-Indecka, według planów w przyszłości akcja ma być organizowana dwa razy w roku – wiosną i jesienią.

NRA jednocześnie przypomniała, aby osoby zainteresowane w miarę możliwości zabrały w sobotę dokumentację dotyczącą ich spraw. „Pozwoli to adwokatom na pełniejsze zapoznanie się z problemem, a zatem na lepszą poradę” – zaznaczono w komunikacie.