NSZZ Solidarność w Politechnice Gdańskiej walczy z mobbingiem

wpa3

NSZZ Solidarność w Politechnice Gdańskiej

W związku z coraz częściej występującymi przypadkami mobbingu w Politechnice Gdańskiej na posiedzeniu Prezydium NSZZ „Solidarność”podjęto decyzję o rozpoczęciu akcji informacyjnej mającej na celu udzielenie pomocy członkom Związku. Na stronie publikowane będą artykuły dotyczące tego problemu. Informacje można znaleźć również na tablicach ogłoszeń.

14 rad dla ofiar mobbingu

 1. Zapisuj wszystkie szykany, notuj miejsce i czas oraz okoliczności im towarzyszące.
 2. Rozmawiaj na ten temat z jak największą liczbą osób.
 3. Nie czuj się odpowiedzialny za zachowanie sprawcy.
 4. Szukaj pomocy poza pracą.
 5. Nie spotykaj się z mobberem sam na sam.
 6. Rozmawiaj o możliwości rozwiązania problemu w obecności jeszcze kogoś.
 7. Przechowuj zapisy wszystkich incydentów, nawet jeśli nie ma na to świadków.
 8. Pamiętaj, że tyrani utrzymują swój proceder tylko dlatego, że ich ofiary milczą.
 9. Pamiętaj, że tyrani działają w ukryciu (za zamkniętymi drzwiami).
 10. Proś o pomoc innych.
 11. Porozmawiaj z rodziną, z kolegami, ze związkami zawodowymi od razu, jeśli zauważysz pierwsze oznaki szykanowania.
 12. Szukaj możliwości mediacji.
 13. Zacznij się uczyć jak odpowiadać na słowne zaczepki.
 14. Znajdź chociaż jedną osobę (najlepiej z autorytetem) w miejscu pracy, która będzie po twojej stronie.

———————-

Pismo NSZZ „Solidarność” do J.M. Rektora PG w sprawie mobbingu

L. Dz.S/51/08
Gdańsk, dnia 28.05.2008 r.

J.M
Rektor Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
w/m

Magnificencjo! Panie Rektorze!

Nawiązując do naszych wcześniejszych rozmów, w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Gdańskiej, zwracam się do Pana Rektora z prośbą o podjęcie decyzji o zorganizowaniu cyklu szkoleń dotyczących mobbingu.

Od dłuższego czasu otrzymujemy sygnały świadczące o tym, że problem istnienia tej ściganej na mocy prawa relacji w układzie „pracodawca – pracownik” pojawia się na naszej uczelni w różnych miejscach.

Pracownicy w takich sytuacjach są bezradni, zaś pracodawcy nie zawsze zdają sobie sprawę z faktu mobbingowania swoich pracowników.

Zdarza się również, że obie strony nie zawsze prawidłowo interpretują i diagnozują zjawisko mobbingu.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” w P.G. mediują w przypadkach ostrych sytuacji konfliktowych, ale pełniejsza skuteczność takich działań oraz zapobieganie im jest możliwe przy większej świadomości prawnej zarówno kadry zarządzającej jak i pracowników.

Naszym zdaniem przyniesie to efekt, jeśli w takim szkoleniu weźmie udział jak największa liczba osób z kierownictwa poszczególnych jednostek organizacyjnych P.G. i zainteresowani pracownicy.

My ze swej strony poszukiwaliśmy kompetentnych osób, które mogłyby poprowadzić takie szkolenia.

Pozytywnie odpowiedziała na nasze zapytania jedna z najbardziej znanych w Gdańsku psychologów, zajmujących się tą tematyką, nie stawiając przy tym wygórowanych wymagań finansowych.

Ponieważ sprawa jest niezwykle istotna dla społeczności naszej uczelni, zwracamy się do Pana Rektora z prośba o pozytywne ustosunkowanie się do naszej inicjatywy.

Jesteśmy przekonani, że zorganizowanie takich szkoleń będzie czytelnym sygnałem, że władze uczelni dostrzegają wagę tego problemu, co przy większej wiedzy na ten temat pozwoli wszystkim na skuteczną prewencję

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w PG
Tadeusz Szymański