Zawód – mediator

mediacja1

Mediator – człowiek od godzenia

serwis kierunkistudiow.pl

Autor: Katarzyna Urbańska ,     04.06.2008   

 Czym się zajmuje mediator

Mediator jest specjalistą od spraw społecznych, nie narzuca stronom swego zdania, a będąc neutralnym może więcej osiągnąć. Praca mediatora jest skoncentrowana na wypracowaniu stabilizacji dla zwaśnionych osób, które godzą się na jego ingerencję z własnej i nieprzymuszonej woli. Arbiter musi zachować poufność, natomiast nie ma władzy merytorycznej. Jego zadaniem jest pomoc skonfliktowanym osobom w dojściu do porozumienia. Arbiter znajduje rozwiązanie problemu, inaczej niż instytucje, które poszukują odpowiedzi na pytanie: „kto ma rację?”, jak czynią na przykład sądy. Istnieją jednak mediatorzy sądowi, którzy posiadają władzę orzecznictwa z mocą prawną.

Z usług mediatora korzystają zarówno instytucje publiczne jak i prywatne, lecz przede wszystkim osoby fizyczne. Mediator obecny jest praktycznie we wszystkich branżach: prawie (w tym w sprawach karnych, cywilnych, dla nieletnich, rodzinnych, pracowniczych, społecznych, okołozawodowych), gospodarce, oświacie i różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych.   

Jak zostać mediatorem

Obecnie dość łatwo jest zostać mediatorem – aktualnie wiele uczelni ma w ofercie tę propozycję – aby stać się nim należy ukończyć studia. Przeważnie pod uwagę brane są wszystkie kierunki studiów humanistycznych, ale preferowane są prawo i administracja, psychologia lub socjologia. Kolejnym krokiem są studia podyplomowe…..

Mediator to zawód opłacalny, ponieważ konflikty zwykle nie toczą się o przysłowiowe „złotówki”, a o wielkie majątki.

———————————-

Mediator – nowy zawód

+++++++++++++++

Zawody przyszłości: mediator