Mediacja w teorii i praktyce

 

konferencje2

Sympozjum Naukowo-Praktyczne

„Mediacja w teorii i praktyce”

Sympozjum odbędzie się w dniu

28 kwietnia 2009 roku

w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia , budynek KUL.

Celem Sympozjum jest integracja wiedzy teoretycznej w zakresie mediacji z doświadczeniami praktycznymi oraz promocja mediacji w środowisku prawniczym i poza nim, co z pewnością przyczyni się do wzrostu zaufania do tej formy rozwiązywania sporów.

Polskie Centrum Mediacji

Oddział w Stalowej Woli

ul. Poniatowskiego 55; 37-450 Stalowa Wola

lub; TEL. 694 519, 621; 608 059 928 ;

adres mailowy:
– dkarbarz@wp.pl
– pcmstalowawola@mediator.org.pl