Gdzie powinien być ‚umocowany’ mediator akademicki ?

Ustanowienie  instancji mediatora akademickiego nie powinno budzić zastrzeżeń. Problemem jednak jest ‚umocowanie’ mediatora. Czy bezpośrednio na uczelni jak w uczelniach USA ?  czy raczej w organizacji mediacyjnej aby zapewnić  poufność i niezależność  działań? A może gdzie indziej ?