Typowa reakcja środowiska akademickiego na mobbing

strusie-mobbing

Gdzie cię mobbingowano ?

Do kogo się zwrócić w przypadku mobbingu ?

poradnik-mobbingowy4

Do kogo się zwrócić w przypadku mobbingu ?

Gdzie szukać pomocy?

Taka instancją w środowisku akademickim winien być mediator akademicki.Póki co takiej instancji nie ma ale trzeba walczyć o to aby taka instancja została wprowadzona zarówno do ustawodastwa akademickiego jak i realnie do życia akademickiego.

Niektóre uczelnie zaczynają prowadzić już polityką antymobbingową tworzącKomisje antymobbingowe, którym można zgłaszać przypadki mobbingu.

Osoby  mobbingowane mogą się tez zwracać o rade i  pomoc  do stowarzyszeń antymobbingowych.

Najlepiej to zrobic zaraz po rozpoznaniu, że się jest mobbingowanym. Wtedy można coś doradzić.  Gdy sprawa jest zaawansowana o wiele trudniej znaleźć rozwiązanie.

Wykaz stowarzyszeń działających  na terenie Polski:

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe

50-237 Wrocław, ul. Olbinska 18/5

http://www.mobbing.most.org.pl/

e-mail: office@mobbing.most.org.pl

tel. kom. 0-606-371-919 Anna Makowska (prezes)

Oddział krakowski  KSA

Adres tymczasowy: 31-501 Kraków, ul Kopernika 26   www.nomobbing.pl 

( działalność  oddziału w praktyce zawieszona) 

W sprawach mobbingu akademickiego

– kontakt : jozef.wieczorek@interia.pl

Ł ódzki Oddział KSA

Adres:  93-286 Łódź,  ul. Przędzalniana 127/40

Telefon:  0605405771

E-mail: antymob@op.pl

Prezes Oddzia łu: Dr Witold Matuszyński

Punkt Konsultacyjny w Gdańsku

Regina Talik ,   E-mail:   Office@mobbing.most.org.pl

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ANTYMOBBINGOWE OSA

http://osa_stow.republika.pl/

Stowarzyszenie Antymobbingowe pp. Barbary Grabowskiej

http://antymobbing.ngo.org.pl/index.php

Stowarzyszenie Antymobbingowe pp. Barbary Grabowskiej – Oddział Warszawa,

ul. Lechicka 1 m. 48; 02-156 Warszawa; tel.(022) 868 55 82

http://www.nomobbing.yoyo.pl/index.html

Warto tez pamiętać o możliwości zwracania się do:

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

http://www.brpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00 – 090 Warszawa

telefon  (+ 48 22) 55 17 700

fax.  (+ 48 22) 827 64 53

e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 – 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Bezplatnej pomocy pranej udzielają Biura Porad Obywatelskich:

Zwiazek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO).

http://www.zbpo.org.pl

Związek Biur Porad Obywatelskich jest organizacją pozarządową powołaną w kwietniu 1998 roku do wspomagania rozwijającej się sieci Biur Porad Obywatelskich w Polsce.

Adresy Biur Porad Obywatelskich

Celem BPO jest zapewnienie obywatelom wiedzy o przysługujących im prawach, tak aby potrafili w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać swoje problemy, a także działania na rzecz pożądanych społecznie zmian.

Pracy sieci Biur Porad Obywatelskich patronuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Ponadto istnieja Uniwersyteckie Poradnie Prawne.

Program Uniwersyteckich Poradni Prawnych (inaczej: kliniki prawa, ang.: legal clinics) polega na powoływaniu przy Wydziałach Prawa i Administracji poradni prawnych, w których studenci prawa, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom ubogim.

http://www.fupp.org.pl/index.php?id=index

Sprawami  mobbingu zajmuje się także Państwowa Inspekcja Pracy

http://www.pip.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy

http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07070000.htm

Spis aktów prawnych powiązanych bezpośrednio z Prawem pracy oraz z Bezpieczeństwem i higieną pracy.

http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/07052000.htm

Na mobbing winny reagować związki  zawodowe.

Józef Wieczorek