Jak przeciwdziałać łamaniu praw pracowniczych

prawo-a-mobbing

Raport GP: jak przeciwdziałać łamaniu praw pracowniczych

Gazeta Prawna, 2009-04-03

Pracownicy coraz częściej skarżą się na łamanie przepisów o wypłacie wynagrodzeń i rozwiązywaniu umów o pracę. Wykorzystywany pracownik może zwrócić się o pomoc do PIP, związków zawodowych lub złożyć pozew do sądu. Związkowcy zaproponują zaostrzenie sankcji wobec pracodawców łamiących prawa pracownicze.

Inspekcja radzi i karze

Każdy pracownik, który nie wie, jak przeciwdziałać łamaniu jego praw, może zgłosić się do PIP i uzyskać poradę prawną.

– Są one bezpłatne i udzielane telefonicznie, poprzez korespondencję elektroniczną lub na miejscu, w okręgowych inspektoratach pracy w każdym województwie, a także ich oddziałach w terenie – mówi Tadeusz Zając, główny inspektor pracy.

Do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło w ubiegłym roku o 40 proc. więcej skarg dotyczących łamania przepisów prawa pracy niż rok wcześniej. Najczęściej zgłaszane nieprawidłowości dotyczą wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych (ich liczba wzrosła o ponad połowę) oraz nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

W dobie kryzysu gospodarczego pracodawcy mogą naruszać przepisy coraz częściej, m.in. z powodu gorszej kondycji finansowej. Pracownicy nie są jednak bezsilni. Jako słabsza strona stosunku pracy mogą liczyć na pomoc instytucji publicznych, społecznych i pozarządowych. Wystarczy zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy, która może m.in. ukarać nieuczciwego pracodawcę mandatem lub skierować przeciwko niemu sprawę do sądu. Pomocy udzielają także związki zawodowe i stowarzyszenia (np. antymobbingowe). Pracownik może też sam dochodzić swoich praw przed sądem pracy.

Pracownicy coraz częściej skarżą się na łamanie przepisów o wypłacie wynagrodzeń i rozwiązywaniu umów o pracę. Wykorzystywany pracownik może zwrócić się o pomoc do PIP, związków zawodowych lub złożyć pozew do sądu. Związkowcy zaproponują zaostrzenie sankcji wobec pracodawców łamiących prawa pracownicze.

Pracownicy mogą złożyć także do PIP skargę na pracodawcę. Mogą to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty (także elektronicznej), faksu. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania osoby składającej skargę, nazwę i adres zakładu pracy oraz jak najwięcej szczegółów dotyczących sprawy (rodzaj nieprawidłowości, zarzuty wobec pracodawcy, daty, godziny).