Biuro rzecznika (mediatora) akademickiego (University Ombudsman) na uniwersytecie amerykańskim

mediator akademickiBiuro rzecznika (mediatora)  akademickiego

(University Ombudsman)

na uniwersytecie amerykańskim

Na uniwersytetach amerykańskich na ogół istnieją Biura rzecznika (mediatora) akademickiego (University Ombudsman),

Są to biura na ogół 3 osobowe, otwarte dla wszystkich pracowników, naukowców, studentów i emerytów danego uniwersytetu. Biuro jest niezależną instancją rozwiązywania problemów, aby zapewnić, że wszyscy członkowie społeczności akademickiej są traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Biuro może zapewnić poufnej i nieformalnej pomocy, aby pomóc rozwiązać problemy związane z pracą i nauką.

Członek środowiska akademickiego może omawiać zagadnienia i problemy z rzecznikiem/mediatorem, bez dalszego ujawniania sprawy lub jakichkolwiek formalnych działań. Może zdecydować się aby pozostać anonimowy. Następne kroki są zawsze określane przez zainteresowanych, w zależności od okoliczności i wyboru możliwej opcji postępowania.

Biuro rzecznika/mediatora przygotowuje roczny raport co ułatwia identyfikację problemów systemowych.

Biura działają zgodne z kodeksem etyki i standardami Międzynarodowego Stowarzyszenia Mediatorów.

Mediator jest niezależny i neutralny.

Jak mediator może pomóc ?

Do rzecznika/mediatora zgłaszają się członkowie środowiska akademickiego danej uczelni informując o sytuacjach, które przeszkadzają w efektywnej pracy lub nauce. Sprawy mogą dotyczyć kolegi, przełożonego lub współpracownika. Problemy mogą dotyczyć polityki kadrowej, konfliktów interpersonalnych, molestowania. Mediator może zaoferować obiektywne i bezstronne rozpatrzenie sprawy. Pomaga analizować i oceniać możliwości rozwiązywania konfliktów. Pod warunkiem, że wszystkie strony zgadzają się, mediator może ułatwić rozmowy na drodze wahadłowej dyplomacji, nieformalnej mediacji, lub neutralnej obecności w dyskusji.

Członkowie środowiska akademickiego korzystają często z biura rzecznika/mediatora ze względu na poufność działań i niezależność biuira od administracji uniwersytetu.

Zakres zainteresowań mediatora to :

dyskryminacja

mobbing

molestowanie seksualne

spory i konflikty interpersonalne

obowiązki w pracy

ocena pracy

niewłaściwe zachowanie

nadużycia władzy

niesprawiedliwe traktowanie

stresujące warunki pracy

marginalizacji pracy

postępowania i orzeczenia dyscyplinarne

obowiązki w pracy

Mediator

  • ocenia możliwości rozwiązania konfliktu
  • przygotowuje strategię rozmów
  • pomaga w pisaniu listu do odpowiednich instancji
  • nie jest adwokatem osoby uważającej się za pokrzywdzoną